Kempen Antidadah

Tuesday, August 10, 2010

Kesimpulan

     Secara keseluruhannya, kita mendapati bahawa penyalahgunaan dadah adalah amat sukar untuk dibendung tanpa kerjasama daripada semua pihak terutamanya ibu bapa, sekolah dan masyarakat. Sebagai pewaris kepada kepimpinan Negara pada masa hadapan tumpuan haruslah diberikan kepada remaja dari segenap aspek perkembangan mereka. Di sini, kita boleh mengambil petikan kata-kata`mencegah lebih baik daripada mengubati`. Oleh itu,semua pihak samada kerajaan mahupun masyarakat mesti berganding bahu dalam mencegah penyalahgunaan dadah ini daripada terus menjadi barah kepada negara amnya serta masyarakat khususnya.

No comments:

Post a Comment